‘Cá Voi Xanh’ có theo ‘Cá Rồng Đỏ’?

Kính mời quý bạn xem bài: Sau ‘Cá Rồng Đỏ’, Trung Quốc nhắm vào ‘Cá Voi Xanh’ của Việt Nam? by Viễn Đông 05/04/2018.
32DEA92E-536E-4139-8C8B-3DB7A11C9493_cx0_cy1_cw0_w1023_r1_s
ExxonMobil hợp tác với Việt Nam ở mỏ “Cá Voi Xanh” từ năm 2009.

Cá Voi Xanh theo Cá Rồng Đỏ?
Lũ cọng nô đã bỏ chủ quyền
Cùng Tàu kiềm chế giữ nguyên
Đó là câu nói như tuyên đầu hàng!
Hỡi đồng bào lên đàng cứu nước
Cùng tiến lên ngăn bước giặc thù
Việt Nam tồn tại nghìn thu
Do toàn dân chống kẻ thù hôm nay!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, April 05, 2018 1800 EST

Kính Mời Đồng Bào Cùng Đánh giặc Tàu

Kính mời quý bạn xem video:

Lời Mời Đánh giặc Tàu


Giang sơn Bách Việt vẫn còn
Nhưng quyền làm chủ không còn của ta
Giặc Tàu quyết đuổi không tha
Nhắm thôn tính nước Việt ta cuối cùng
Quyết thề không đội trời chung
Toàn dân nam nữ hãy vùng đứng lên
Giữ cho đất nước vững bền
Liều thân giữ nước trường tồn muôn năm.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, April 05, 2018 0100 EST