Việt Nam và Tàu kêu gọi ‘kiềm chế’ ở Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Việt Nam và Trung Quốc kêu gọi ‘kiềm chế’ ở Biển Đông by VOA. 02/04/2018.
6427DCBC-5EF1-4677-8E6D-E48977687F12_w1023_r1_s
Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh và tàu chiến Trung Quốc ở Biển Đông trong bức ảnh chụp hồi cuối năm 2016.

Việt Nam ‘kiềm chế’ trước Tàu
Nghĩa là giặc đến rủ nhau uống trà
Nói rằng biển đảo của ta
Phải đưa giặc cướp cùng ra trước tòa
Không nên cố nhịn làm hòa
Giặc Tàu sẽ lấn vào nhà nay mai.

Không chống lại tức là VC đã đầu hàng TC!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, April 03, 2018 1840 EST