VN cần hợp tác khai thác hay đưa ra LHQ?

Kính mời quý bạn xem bài: VN cần hợp tác khai thác hay đưa ra LHQ? by BBC. 30 tháng 3 2018.
_100619416_gettyimages-491119345-1
VN có thể tính đến hợp tác khai tác khai thác dầu với TQ ở vùng đặc quyền kinh tế của mình

Tướng Tây khéo nói thì thôi
Cướp vào ta lại chia đôi của mình
Mở đường cho cướp Bắc Kinh
Ép bầy nô hán Ba Đình cùng chia!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, April 02, 2018 1315 EST
1- VN-TQ ‘cần hợp tác khai thác chung trên biển’