VN chỉ đủ sức đánh ‘dập mũi’ TQ?

Kính mời quý bạn xem bài: VN chỉ đủ sức đánh ‘dập mũi’ TQ nếu xung đột by BBC. 29 tháng 3 2018.
_100616148_gettyimages-873150676
Hải quân Việt Nam diễu binh trong buổi lễ tiếp đón Chủ tịch Tàu cọng Tập Cận Bình hồi tháng 11/2017

Việt Nam nước nhỏ ít quân
Nên sức có hạn khó quần thảo lâu
Xưa nay đối với giặc Tàu
Ta cần đánh mạnh đánh mau từ đầu
Vừa qua biên giới rơi đầu
Quân không còn tướng lộn đầu thành đuôi
Liễu Thăng Nhân Bảo hai người
Quá quan hạ thủ ngàn đời sử ghi
Một khi sóng dậy tứ bề
Tiểu Loan Tam Hiệp tràn về đại dương
Dân lành vô tội đáng thương!
Vì ai chịu cảnh tang thương chia lìa?
Mấy lời nhắn gửi ai kia
Biên thùy tôn trọng phân chia rạch ròi
Ích chi khói lữa mù trời!
Bình nguyên dậy sóng cho đời lầm than?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, April 01, 2018 0000 EST