Tàu cọng mãi võ ở Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: TQ phô trương 40 chiến hạm ở Biển Đông by BBC 27/03/2018.
2018-03-27t091802z_873088905_rc1d3508dfa0_rtrmadp_3_china-defence
Ảnh vệ tinh phát hiện HKMH Tàu tại Biển Đông. Reuters

Việt Nam phản ứng ra sao
Khi tàu giặc hán kéo vào Biển Đông?
Có còn là chủ hay không
La làng chiếu lệ chìu lòng Bắc phương!
Ba đình chúng đã chủ trương
Tài nguyên biển đảo quê hương dâng Tàu
Đồng bào không đứng lên mau
Dân thành nô lệ nước Tàu xóa tên
Hơn ngàn năm nước vững bền
Ngày nay có giặc đứng lên diệt thù
Giữ cho đất Việt ngàn thu
Toàn dân cùng thổi mây mù xâm lăng!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, March 28, 2018 0000 EST
1- Phát hiện tàu sân bay Trung Quốc cùng 40 chiến hạm ở Biển Đông