Ngư dân Việt Nam cần được trang bị súng

Kính mời quý bạn xem bài: Hải quân Trung cộng lại xâm phạm vùng biển Việt Nam, cướp phá tài sản và đánh đập ngư dân by CTV Danlambao 26/3/2018.
ẢnhchụpMànhình2018-03-26lúc5_32_36CH
Cú đâm mạnh khiến tàu cá bị hỏng nặng – Ảnh, chú thích: Trần Mai

Hải quân Việt cọng nằm im
Để dân bị hại ai tin không nào?
Biển ta hán giặc ra vào
Tuần duyên núp ở nơi nào không ra?
Bô bô là chủ Hoàng Sa
Thấy Tàu lại né xem ra quá hèn
Đứng lên toàn thể ngư dân
Tay chài tay SÚNG cản ngăn giặc Tàu
Toàn dân Nam Bắc bên nhau
Quyết thề giữ nước chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, March 27, 2018 0000 EST