Tưởng Niệm Hai Bà Trưng năm 2018

Kính mời quý bạn xem bài: Tưởng Niệm Hai Bà Trưng năm 2017 by Viêt Báo. 03/03/2017.
hai-ba-trung-san-jose-2-
Lễ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng năm 2017 tại San Jose, USA.

Tháng hai mồng sáu mỗi năm
Nhớ ngày Trưng Nữ tự trầm Hát giang
Nước ta phải thuộc Bắc phương
Dân ta phải chịu trăm đường đắng cay
Hôm nay tưởng niệm nhớ ngày
Noi gương Trưng Nữ ra tay chống Tàu
Toàn dân nam nữ bên nhau
Quyết tâm giữ nước ngàn sau trường tồn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, March 22, 2018 0719 EST
1- Lễ tưởng nhớ Hai Bà Trưng qua nguồn sử liệu
2- Ảnh ấn tượng kỷ niệm 1.977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng
3- Bộ Ảnh Lễ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng Tại Sydney Úc
4- Người Sài Gòn tưởng nhớ công đức Hai Bà Trưng
5- Lễ Tôn Vinh Trưng Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam & 162 Nữ Tướng Anh Hùng Liệt Nữ Dân Tộc