Học giả Tàu kêu gọi Trung Quốc “dùng gậy” với Việt Nam?

Kính mời quý bạn xem bài: Học giả Tàu kêu gọi Trung Quốc “dùng gậy” với Việt Nam? by GDVN 21-03-2018.
2105593
Biển Đông

Mặt ngoài thơn thớt nói cười
Trong tay gậy sẵn cho người thấy sao
Cám ơn ông Bổ Nhất Đao
Dạy cho bài học làm sao chống Tàu
Đồng bào hãy đứng lên mau
Quyết thề giữ nước chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, March 21, 2018 0000 EST