Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa

Kính mời quý bạn chào Quốc Kỳ:
Này Công dân ơi, Quốc gia đến ngày giải phóng
Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống
Vì tương lai Quốc dân, cùng xông pha khói tên
Làm sao cho nước Nam từ nay luôn vững bền
Dù cho thây phơi trên gươm giáo
Thù nước lấy máu đào đem báo
Nòi giống lúc biến phải cần giải nguy
Người Công dân luôn vững bền tâm trí
Hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi
Vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời.
Công dân ơi! Mau hiến thân dưới cờ
Công dân ơi! Mau làm cho cõi bờ
Thoát cơn tàn phá, vẻ vang nòi giống
Xứng danh ngàn năm dòng giống Lạc Hồng!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, March 18, 2018 0000 EST
1- Thanh niên hành khúc
2- Tại sao Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa lại là một bài hát của một Đảng viên Cộng Sản
3- Tiếng Gọi Công Dân
4- LƯU HỮU PHƯỚC VỚI HAI QUỐC CA VÀ MỘT BÀI HÁT TƯỞNG NIỆM

Tàu biến nợ thành lãnh thổ

Kính mời quý bạn xem bài: Xâm lăng không tiếng súng: Trung Quốc biến nợ thành lãnh thổ by Lê Minh Nguyên (Danlambao) 17/3/2018.
baquyenbiendong-Danlambao
Tên chủ nợ gian ác.

Dân nghèo cầm cố cửa nhà
Ruộng vườn hương hỏa ông cha mất dần
Chính quyền không khác gì dân
Tài nguyên biển đảo cứ dâng đổi tiền
Khựa Tàu rũng rĩnh túi tiền
Những tên nô hán tham tiền vô lương
Nên đành bán rẻ quê hương
Cho tên giặc hán bắc phương là Tàu
Toàn dân thức tỉnh giùm mau
Đứng lên giữ nước chống Tàu xâm lăng!


Chủ trương cho vay rồi chiếm tài nguyên hay lãnh thổ của con nợ là một hình thức cầm cố lãnh thổ mà Tàu là chủ tiệm (pawnbroker). Cọng sản VN từ hcm cho đến bè lũ npt hiện nay là những con nợ của Tàu với đất nước và nhân dân VN là vật cầm cố! Khi csvn không trả được nợ thì nhân dân VN thành nô lệ còn đất nước VN thành ra lãnh thổ Tàu!
Đồng bào còn chờ gì mà không đứng lên diệt bè lũ bán nước hại dân để bảo tồn đất tổ và giành lại dân quyền và nhân quyền cho toàn dân?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, March 18, 2018 1000 EST