Tàu thăm dò súc manh ASEAN

TQ, ASEAN lên kế hoạch tập trận chung để giảm nguy cơ xung đột ở Biển Đông