Việt Nam Ấn Độ và Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Chủ tịch nước Việt Nam công du Ấn Độ bàn về Biển Đông và quốc phòng by Thu Hằng – RFI.Đăng ngày 01-03-2018 Sửa đổi ngày 01-03-2018 13:53.
2017-11-08t091208z_867394107_rc1581939090_rtrmadp_3_apec-summit
Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang phát biểu tại Diễn đàn doanh nhân Thượng đỉnh APEC, Đà Nẵng, ngày 8/11/2017. REUTERS

Việt Nam muốn giữ Biển Đông
Phải cần trợ giúp quốc phòng đa phương
Mỹ Âu Ấn Nhật đại cường
Úc Hàn Phi Mã phải thường tuần tra
Ngăn Tàu bành trướng rộng ra
Biến toàn khu vực ao nhà Bắc Kinh
Đứng lên dẹp lũ Ba Đình
Quyết tâm giữ nước đồng tình toàn dân
Ai ơi đất nước đang cần
Hãy cùng chống giặc xâm lăng là Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, March 01, 2018 2145 EST

Phát biểu đầu năm 2018 của Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong tại nhà thờ Thái Hà

Kính mời quý bạn xem bài: Phát biểu chấn động đầu năm 2018 của Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong Thái Hà – 25/02/2018.

Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong.

Tình yêu đất nước đồng bào
Là yêu dân tộc gửi vào trong tim
Non sông thề quyết giữ gìn
Gặp ngôn sứ giả đừng tin tuyên truyền.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, March 01, 2018 1830 EST