MỘT VIỆT NAM NHƯ BÂY GIỜ THÌ MẤT NƯỚC CŨNG ĐÁNG.

Muốn giữ nước phải diệt Việt cọng. Chân lý ấy hoàn toàn đúng trong tình thế hiện nay. Đồng bào có hai chọn lựa:
1- Làm nô lệ Tàu thì theo Việt cọng.
2- Làm dân Việt Nam độc lập thì hãy hạ bệ cọng sản và đứng lên giữ nước chống Tàu xâm lược như Tổ tiên ta ngày trước.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, February 25, 2018 2230 EST

www.vietnamexodus.info

Doan Hoa(facebook)Khi nói đến Việt Nam thì người ta thường mang lịch sử 4000 năm chống quân xâm lược để khẳng định rằng nếu lũ giặc xâm lược Bắc Kinh có kéo quân vào Việt Nam thì sẽ lại bị đánh tan tác, phải ôm đầu rút chạy như cha ông của chúng.

Tôi nghĩ rằng họ đã nhầm. Lịch sử đã sang trang và dân tộc Việt Nam đâu còn hào hùng, dũng mãnh như ngày xưa nữa. Cái không khí sợ hãi, ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình đang ngày càng bao phủ lên cả đất nước. Hơn nửa số dân chìm đắm trong những hủ tục mê tín dị đoan, nhờ cậy vào đủ các loại thánh thần.

View original post 768 more words