Tham vọng quân sự của Tàu ở Cam Bốt và Đông Nam Á

Kính mời quý bạn xem bài: Tham vọng quân sự của Trung Quốc ở Cam Bốt và trong khu vực by RFI Đăng ngày 19-02-2018 Sửa đổi ngày 19-02-2018 13:49.
2016-10-17t091844z_1235157652_d1aeuhltlcaa_rtrmadp_3_china-cambodia
Bộ trưởng Quốc Phòng Cam Bốt Tea Banh tiếp một chỉ huy hải quân Trung Quốc tại Phnom Penh, ngày 17/10/2016. REUTERS/Samrang Pring

Tàu cọng giúp Miên về quân sự
Không đơn giản là sự giúp thôi
Chỉ là nín thở chờ thời
Mục đích lấn chiếm đất trời Việt Nam

Tàu đang vây Việt Nam bốn mặt
Bọn Ba Đình có mắt không ngươi
Vẫn ôm giặc Tập nói cười
Như ếch bị luộc còn tươi thân mình

Đồng bào ơi Bắc Kinh hiễm độc
Chúng luôn rình dời mốc lấn biên
Quan tham chỉ biết có tiền
Nên Tàu mua hết chính quyền việt gian

Đứng lên giữ giang san Đất Việt
Hãy nguyện thề liều chết chống Tàu
Toàn dân đoàn kết bên nhau
Quyết tâm giữ nước chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, February 23, 2018 0110 EST