Đại phá quân Thanh Xuân Kỷ Dậu – 1789

Kính mời quý bạn xem bài: Chiến thắng mùa xuân Kỷ Dậu – 1789 by Dương Huệ Anh 02/07/2011 12:45:10.
vua-quangtrung.jpg
Vua Quang Trung.

Ngọc Hồi Mồng Năm Tết Kỷ Dậu
Đoàn quân ta hùng hậu tiến lên
Tiếng quân sát Đát vang rền
Giặc Thanh xâm lấn phải đền máu xương.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, February 20, 2018 1000 EST