Chúc Mừng Năm Mới Mậu Tuất

happy-new-year-mau-tuat.png
1- PBN 124 – Nhạc Xuân Chọn Lọc (Vol. 1)
2- PBN 124 – Nhạc Xuân Chọn Lọc (Vol. 2)
3- Ngày Xuân Thăm Nhau – LK Nhạc Xuân Trữ Tình Hải Ngoại 2018 – Nhạc Tết Mừng Xuân Mậu Tuất
4- Nhạc Xuân Hải Ngoại

Kính chúc bằng hữu xa gần
Một năm Mậu Tuất an khang phát tài
Kính chúc Quý Cụ sống hoài
Phước trời hưởng thọ tới ngoài trăm năm
Kính chúc non nước Việt Nam
Cùng Dân Tộc Việt muôn năm trường tồn
Kính chúc tất cả cháu con
Quyết lòng giữ vững non sông Lạc Hồng
Giặc đang lấn chiếm Biển Đông
Tùy cơ đòi lại quyết không thuộc Tàu
Toàn dân Nam Bắc cùng nhau
Một lòng đoàn kết chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, February 16, 2018 0000 EST