Tập Cận Bình chúc Tết binh sĩ Tàu cọng ở Hoàng Sa

Kính mời quý bạn xem bài: Ông Tập Cận Bình chúc Tết binh sĩ ở Hoàng Sa by Viễn Đông. 14/02/2018.
_97122087_xijinping_xinhua
Quân cướp nước!

Hỡi quân giặc cướp Bắc phương
Khôn hồn hãy trả Hoàng Trường cho ta
Không thì sẽ biến thành ma
Khi toàn dân Việt cùng ra chiến trường
Đứng lên gìn giữ quê hương
Hy sinh vì nước là thương giống nòi!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, February 14, 2018 2200 EST