Hai quốc gia, một hệ thống!

Kính mời quý bạn xem bài: Trung Quốc và Việt Nam có thể lập hệ thống kiểm soát cửa khẩu chung by Minh Anh – RFI. Đăng ngày 04-02-2018 Sửa đổi ngày 04-02-2018 15:58.
VIETNAM_FRONTIER02_0
Hàng tiểu ngạch từ Trung Quốc bò sang Việt Nam ở một cửa khẩu biên giới. Reuters

Việt Nam thành tỉnh của Tàu
Không cần cửa khầu địa đầu làm chi
Dân Tàu thoải mái vào đi
Ngân Quang Phúc Trọng làm vì mà thôi
Thiên triều vua Tập phán rồi
Hải quan hữu nghị lôi thôi lắm trò
Muốn hàm quan lớn chức to
Cúi đầu vâng dạ ta cho vừa lòng
Kiểu như tổng Trọng lấy lòng
Trà này đứng dưới Oolong mấy tầng
Đứng lên chín chục triệu dân
Chống Tàu cứu nước diệt đàn hán nô
Diệt bè con cháu cáo hồ
Cứu đất nước Việt khỏi vô thành Tàu
Trẻ già trai gái cùng nhau
Quyết tâm giữ nước chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, February 4, 2017 1333 EST
1- Việt Nam tôi còn hay đã mất?