Giờ nầy thì phía Mỹ cũng chả còn gì để dấu diếm “Tc mới chính là mục tiêu đe dọa”.

Thái Bình Ấn Độ hai dương
Nối nhau thông suốt con đường Đông Tây
Mai đây e Tập ra tay
Ngăn tàu qua lại thường ngày Biển Đông
Hãy cùng với Mỹ một lòng
Chận ngay tham vọng xâm lăng của Tàu
Đồng bào xin đứng lên mau
Toàn dân sát cánh bên nhau kháng Tàu
Nước nhà tồn tại mai sau
Ta cần phải chống giặc Tàu hôm nay
Ai yêu nước Việt Nam này
Đứng lên đưa nước tới ngày vinh quang.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, February 3, 2017 1900 EST

www.vietnamexodus.info

Phil Nguyen(facebook)Trang tin Sina TC cho rằng quân đội Mỹ có khả năng điều động tàu chiến từ Đông Thái Bình Dương, tăng cường sức mạnh quân sự ở khu vực châu Á. Đây có thể là chiến lược “quay trở lại châu Á – Thái Bình Dương” mới được triển khai dưới thời Donald Trump.


Theo tờ The Stars and Stripes , Mỹ có thể sẽ điều 4 – 6 cụm chiến đấu tàu sân bay đến Tây Thái Bình Dương, “vấn đề hạt nhân và hỏa tiển ở Đông Bắc Á chỉ là danh nghĩa của việc điều động quân sự quan trọng này, mục tiêu thực sự của Mỹ chính là TC. Như vậy, điều này sẽ tạo ra mối đe dọa rất lớn cho TC.

View original post 366 more words