Công an VN sẵn sàng hy sinh bảo vệ Đảng

Kính mời quý bạn xem bài: Công an VN ‘sẵn sàng hy sinh bảo vệ Đảng’ by BBC. 2 tháng 2 2018.
_99854608_gettyimages-147494447-1
Tướng Công an VN đánh giá cao vai trò của Đảng CS đối với lực lượng Công an Nhân dân

“Công an Nhân dân chỉ biết còn Đảng thì còn mình”, ông Tô Lâm viết.
“Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng…”
“Ngoài mục tiêu đó ra, Công an Nhân dân không có mục tiêu nào khác.”

Công an còn đảng còn mình
Hy sinh vì đảng cứu mình trước tiên
Dân mà phản đối giết liền
Dây thun thắt cổ búa liềm cứa da
Ngày nào còn đảng còn ta
Đảng không còn nữa thì ta chầu trời
Đồng bào đứng dậy ai ơi
Diệt loài bán nước xây đời ấm no
Đứng lên đòi lại tự do
Công bằng dân chủ ai cho mà chờ?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, February 2, 2017 2050 EST