Nhiều dấu hiệu cho thấy Tàu cọng sắp công khai quân sự hóa Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Nhiều dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sắp công khai quân sự hóa Biển Đông by Mai Vân – RFI. Đăng ngày 01-02-2018 Sửa đổi ngày 01-02-2018 16:32.
fighter_plane_china_0
Ảnh vệ tinh chụp ngày 29/03/2017: Tiêm kích Trung Quốc J-11 trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa, Biển Đông. Sắp tới đây sẽ là Trường Sa? (Internet)

Hân hoan kỷ niệm Mậu Thân
Sao không chuẩn bị lòng dân chống Tàu?
Biển Đông căn cứ khựa Tàu
Dân chài nước Việt còn đâu ngư trường?
Giặc Tàu đe dọa quê hương
Quang Ngân Trọng Phúc có phương kế gì?
Vô tài thì hãy ra đi
Để dân bầu chọn người vì nước non
Đồng lòng chống giặc nước còn
Cam tâm nô lệ thành con dân Tàu
Đứng lên già trẻ bên nhau
Liều thân giữ nước chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, February 01, 2017 2230 EST