Chính phủ Mỹ và Hoàng Sa 1974

Kính mời quý bạn xem bài: Chính phủ Mỹ nói gì vê Hoàng Sa 1974 ? by BBC. 19 tháng 1 2018 .
_99664411_gettyimages-632032862
Hình chụp ngày 19/1/2017, khi diễn ra một cuộc tuần hành kỷ niệm sự kiện 1974 của người dân ở Hà Nội

Mỹ đang chuẩn bị phủi tay
Nên không giúp đỡ vào ngày giao tranh
Khiến cho ta phải một mình
Tả xông hữu đột liều mình chống Mao
Bảy tư chiến sĩ anh hào
Hy sinh vì nước lao đao trận tiền
Bây giờ Mỹ muốn ưu tiên
Tự do hàng hải ở miền Biển Đông
Mỹ xưa giúp bạn thật lòng
Ngày nay không phải tuần phòng thường xuyên
Ấy là bài học khó quên
Chính mình tự lực mới nên hùng cường.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, January 19, 2017 2145 EST

Tưởng niệm 44 năm ngày Hoàng Sa bị Tàu xâm chiếm

Kính mời quý bạn xem bài: Hoàng Sa – 19.01.1974 by Dân Làm Báo 01/18/2018.
TưởngniệmHoàngSa-danlambao
Tưởng niệm ngày Hoàng Sa của Việt Nam bị Tàu xâm chiếm.

Từ ngày Tàu chiếm Hoàng Sa
Đến nay bốn bốn năm mà chưa quên
Quên làm sao được mà quên
Sơn hà biển đảo ta quên sao đành
Bảy tư chiến sĩ hùng anh
Xả thân giữ nước uy danh nhớ đời
Nguyện linh hồn được về Trời
Ở nơi Lạc cảnh hay nơi Vĩnh hằng
Tổ quốc ghi nhớ muôn năm
Ơn người tử sĩ đã nằm Hoàng Sa!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, January 19, 2017 0000 EST
1- Tiểu-Sử Anh-Hùng Tử-Sĩ – Hải Chiến Hoàng Sa
2- Bài học từ cuộc hải chiến Hoàng Sa Lê Vĩnh Trương – Quỹ Nghiên cứu Biển Đông
3- Vùng Tàu: Tưởng niệm 74 chiến sĩ hải quân VNCH hy sinh tại Hoàng Sa
4- Hải chiến Hoàng Sa 1974
5- Ai để mất Hoàng Sa?
6- Tháng 1 – 1974… Hoàng Sa máu đổ!
7- Hoàng Sa, Trường Sa là của VN! VN là của VN! Chúng ta thề không để VN trở thành Nội Mông, Tây Tạng, Tân Cương!
8- Hủy bỏ đêm diễn Nội Mông vì ‘sự cố kỹ thuật’?