Bắc Kinh hào phóng với Phnom Penh

Kính mời quý bạn xem bài: Diễn đàn Lan Thương-Mêkông: Bắc Kinh hào phóng với Phnom Penh by RFI. Đăng ngày 11-01-2018 Sửa đổi ngày 11-01-2018 16:47 .
vn_mekong1_tango7174
Người dân Vĩnh Long vận chuyển gạo trên sông Mêkông. Wikimedia Commons

Bắc Kinh nối với Nam Vang
Để nhằm cô lập Việt Nam lâu dài
Việt Nam phải biết hơn ai
Đông Tây Nam Bắc vành đai khựa Tàu
Bầy đàn Trọng lú chạy đâu
Khỏi bàn tay Tập đang vây tứ bề
Muốn cho toàn vẹn sơn khê
Đồng bào đứng dậy quyết thề hy sinh
Trước tiên diệt lũ Ba Đình
Bắc Nam đoàn kết liên minh chống Tàu
Để cho nước Việt mai sau
Muôn năm tồn tại dưới bầu trời Đông!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, January 13, 2018 1100 EST