Toàn dân hãy đứng lên chống Tàu cứu nước

Kính mời quý bạn xem bài: Bắc Kinh lại phản đối Việt Nam mời Ấn Độ khai thác dầu khí Biển Đông by Mai Vân – RFI Đăng ngày 12-01-2018 Sửa đổi ngày 12-01-2018 14:46.
bien_dong_block_136-3
Biển Đông : Các lô dầu khí tại vùng biển phía nam Việt Nam Ảnh chụp màn hình twitter.com

Biển Đông là biển của mình
Đặc quyền kinh tế mặc tình mà khoan
Giặc Tàu phản đối oang oang
Hỏi quyền gì chúng lại toan xía vào
Bởi vì miệng ngậm hạt đào
Nên không có một lời nào biện phân
Tránh không đổ máu nhân dân
Thì nên khiếu kiện bày phân với tòa
Nếu không có thể giảng hòa
Quyết thề giữ nước can qua không sờn
Hy sinh bảo vệ giang sơn
Liều thân dâng hiến núi sông trường tồn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, January 12, 2018 2050 EST