Tích Lan chống Tàu

Kính mời quý bạn xem bài: Bạo loạn ở Sri Lanka vì hợp đồng “bán nước” cho Trung Quốc by ABC 05:51′ 08/01/2017 (GMT+7).
images1861130_sri_1
Cuộc biểu tình chống Tàu do các nhà sư dẫn đầu tại Sri Lanka

Sư Vạn Hạnh thuở xưa cứu nước
Sư bây giờ cứu nước mấy ai?
Sư yêu nước Việt là ai
Đứng lên giữ nước lâu dài mai sau!


Bàn thờ sao chẳng xuống đường?
Chống Tàu cứu nước là thương giống nòi
“Vượt lên sợ hãi” ai kêu?
Đứng lên chống giặc là điều khẩn trương
Nhà sư Linh mục nêu gương
Tín đồ nối gót lên đường theo sau
Không nên chờ đợi phép mầu
Đứng lên tranh đấu chớ cầu xin ai
Việt Nam có được tương lai
Toàn dân giáo chúng ngày mai huy hoàng.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, January 10, 2018 0025 EST
1- Sri Lanka protest over Chinese investment turns ugly
2- Sri Lanka cho TQ kiểm soát cảng biển quan trọng