Manila phản đối Bắc Kinh ‘quân sự hóa’ Đá Chữ Thập

Kính mời quý bạn xem bài: Manila phản đối Bắc Kinh ‘quân sự hóa’ Đá Chữ Thập by BBC 9 tháng 1 2018.
_99284448_fiery_cross_11_19_2017_r1c1_aboveground
Hình vệ tinh cho thấy cơ sở của Tàu ở Đá Chữ Thập

Manila phản đối Bắc Kinh
Còn bè Trọng lú Ba Đình ngậm câm
Người dân cũng quá vô tâm
Lo ăn lo mặc lo thân hao gầy
Ngày nào quân giặc sang đây
Thân làm nô lệ còn gầy tới đâu
Đứng lên thề quyết chống Tàu
Giữ non sông Việt ngàn sau trường tồn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, January 09, 2018 2300 EST
1- Philippines phản đối TQ quân sự hóa Đá Chữ Thập
2- Manila sẽ phản đối Bắc Kinh về căn cứ không quân ở Trường Sa