TRỊNH XUÂN THANH TIẾT LỘ BÍ MẬT ĐỘNG TRỜI VỀ NGUYỄN CAO KỲ

Kính mời ông Hồ Công Tâm đọc thư của ông Bằng Phong Đặng Văn Âu trả lời blogger Nguyễn Việt Nam về việc này:
https://chongtrungquoc.wordpress.com/2017/03/10/cuu-pho-tong-thong-nguyen-cao-ky-va-nam-muoi-trieu-my-kim-cua-csvn/

“Đừng nghe cọng sản nói! Hãy nhìn cọng sản làm.”
Người quốc gia nghe cọng sản nói rồi nghi kỵ xuyên tạc lẫn nhau làm cho hàng ngủ chống cọng bi lung lay ngã đổ vì chia rẻ.
Người quốc gia chống cọng nên nhìn cọng sản đang làm gì để
1- Đoàn kết toàn dân
2- Diệt bầy hán nô Việt Nam cọng sản
3- Chống bè lũ xâm lược Tàu cọng và Tàu Đài Loan
Kính,


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, January 07, 2018 1000 EST

www.vietnamexodus.info

Tâm Hồ(facebook)Trước khi bất ngờ bị bắt cóc về Việt Nam, ông Trinh Xuân Thanh đã để lại một bản hồi ký bí mật động trời cho gia đình tại Berlin. Tới hôm nay gia đình ông Trịnh Xuân Thanh đưa cho các ký giả đăng lên mạng Internet. Nội dung như sau:

View original post 1,052 more words