Một Vành đai của Tàu qua Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Từ Biển Đông đến Một Vành đai của TQ by BBC. 3 tháng 1 2018.
_99448353_gettyimages-598657048
Tàu cá Việt Nam chờ trong bến.

Vành đai xuyên biển của Tàu
Ngang qua lãnh hải tuyến đầu Biển Đông
Ba Đình có biết hay không?
Bịt tai nhắm mắt bằng lòng tay sai?
Toàn dân có chịu tương lai
Làm nô lệ hán kéo dài ngàn năm?
Trẻ già trai gái đứng lên
Quyết tâm giữ nước vững bền dài lâu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, January 06, 2018 2240 EST