Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu

Kính mời quý bạn xem bài: ĐẤT NƯỚC VN THÌ RẤT NGỘ !!! TẠI SAO CON NGƯỜI VN CHƯA CHỊU NGỘ ? by Bằng Phong Đặng văn Âu 2018-01-04.
Bằng Phong ĐVÂ
Bằng Phong Đặng văn Âu

Mỗi người Việt Nam hãy tự hỏi
Đất nước mình thoát khỏi hay không?
Người mình khi chẳng một lòng
Lui về Bắc thuộc là không khó lường

Hỡi người dân yêu thương nước Việt
Hãy đứng lên tiêu diệt hán nô
Một lòng bảo vệ cơ đồ
Quyết tâm gìn giữ cõi bờ Việt Nam

Câu trả lời Cô Lam thân mến
Đúng hay sai nghĩ đến mà buồn
Tổ tiên dựng nước kiên cường
Nay sao con cháu coi thường non sông?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, January 04, 2018 1730 EST