Tàu ngầm Việt Nam làm sao thoát lưới sonar của khựa Tàu?

Trung Quốc tăng cường kiểm soát đại dương bằng mạng lưới ngầm dưới biển

Duy Anh