Việt cọng cố tình xóa bỏ lịch sử Việt

Kính mời quý bạn xem bài: Xóa lịch sử là âm mưu Hán hóa của Tàu cộng với tay sai Việt cộng by Le Nguyen (Danlambao) – 1/2/1018.
Tậpcậnbình-nguyễnphútrọng-danlambao
Hán nô chầu hán tặc.

Khắp trên toàn cõi địa cầu
Học môn lịch sử từ đầu tuổi thơ
Việt Nam cọng sản bây giờ
Là môn tùy chọn làm ngơ không cần
Đảng này muốn biến người dân
Quên đi nguồn cội để thân với Tàu
Đồng bào đứng dậy bên nhau
Một lòng thề quyết chống Tàu xâm lăng
Toàn dân dạy cháu con rằng
Dân Nam sử Việt siêng năng trau dồi.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, January 02, 2018 2145 EST