Tuyên Ngôn Giữ Nước

Kính mời quý bạn xem bài: TUYÊN NGÔN CỦA MỘT NGƯỜI LÀM THƠ CỰU CHIẾN BINH by Bùi Chí Vinh 05/12/2017.

Lý Thường Kiệt đã nói:
“Nước Nam là của Dân Nam
Phân chia định phận Trung Nam bởi Trời
Nếu Trung làm nghịch trái lời
Dân Nam sẽ đánh tơi bời chúng bay!”
Nguyễn Trãi đã nói:
“Bắc Nam phong tục không đồng
Nếp ăn cách ở Việt không giống Tàu
Người không nói tiếng giống nhau
Món ăn quần áo Việt Tàu khác xa
Tàu tham muốn chiếm sơn hà
Dân Nam quyết chống dẫu là hy sinh!”
Ngày nay giặc cướp Bắc Kinh
Lấn biên chiếm biển Ba Đình ngậm câm
Tổ Quốc nước Việt đang cần
Người người đứng dậy quyết tâm chống Tàu
Bắc Nam hai nước Việt Tàu
Giang sơn Dân tộc địa đầu cách phân!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, December 31, 2017 0835 EST

www.vietnamexodus.info

Bùi Chí Vinh26000983_774869286042537_517941625621789310_n

Quý vị muốn làm gì thì làm
Muốn mị dân muốn yêu nước muốn bán nước bằng mồm thây kệ
Tôi không thù người Tàu cũng chẳng ghét xứ Trung Hoa
Nhưng đứa nào xâm lược nước tôi là chết ngay tại chỗ

Quý vị cứ việc đi đêm cứ việc sửa lại bản đồ lịch sử
Cứ việc quên bẵng ải Nam Quan cho Nguyễn Trãi đội mồ
Nhưng đứa nào bứt của thân nhân tôi sợi tóc
Là tôi đập nát đầu chứ không đập bằng thơ

Quý vị cứ việc chơi gôn cứ việc sắm sửa phi cơ
Cứ đầu cơ địa ốc cứ kiếm tiền vi vút
Nhưng đứa nào bắt dân ngu cu đen thay quý vị ở tù
Là tôi đào mả ba đời quý vị lên trét cứt

View original post 131 more words