Châu chấu đá xe

Kính mời quý bạn xem bài: Tuần duyên Đông Nam Á và Trung Quốc : Cuộc đấu không cân sức by Trọng Nghĩa – RFI. Đăng ngày 28-12-2017 Sửa đổi ngày 28-12-2017 21:40.
chine210513
Tàu hải cảnh của Tàu cọng.REUTERS 

“Ai đời châu chấu đá xe
Tưởng là chấu ngã ai dè xe nghiêng”
Việt Nam cần phải thêm tiền
Mua tàu khí giới ưu tiên hàng đầu
Hải quân cần phải chuyên sâu
Thường xuyên tập luyện chống Tàu xâm lăng
Voi to lớn xác hung hăng
Là mồi ngon của một đàn kiến con.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, December 28, 2017 2200 EST