Lý lẽ của giặc cướp

Kính mời quý bạn xem bài: Trung Quốc khẳng định « mở rộng hợp lý » các đảo ở Biển Đông by Thu Hằng – RFI. Đăng ngày 25-12-2017 Sửa đổi ngày 25-12-2017 14:53.
spratly-new-f-11_7_16
Đảo Trường Sa lớn, quần đảo Trường Sa, Biển Đông. (Ảnh vệ tinh chụp ngày 07/11/1016 – nguồn CSIS/AMTI)

Đồng bào ơi đứng lên giữ nước
Đừng tham sinh quỳ trước giặc thù
Diệt bầy nô hán tham ô
Quyết tâm giữ nước ngàn thu trường tồn

Việt Nam ta đang còn hay mất
Hỏi bao nhiêu mét đất về Tàu?
Ngày mai đất nước về đâu?
Nếu không đứng dậy chống Tàu hôm nay!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, December 25, 2017 1747 EST