Giáo Dân Giáo Xứ Phúc Lộc Giáo Phận Vinh Ngày Đêm Cấp Tộc Làm Hang Đá Sau Khi Hang Đá Bị Cháy.

Nguyện cầu xin Chúa Hài Đồng
Giúp dân Phúc Lộc thành công an bình.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, December 24, 2017 2230 EST

www.vietnamexodus.info

Tin Vui từ Gx Phúc Lộc

Hôm nay Cha quản Xứ và bà con giáo dân xứ phúc lộc lại tiếp tục dựng lại Hang Đá Mới Đẹp Đẽ Hơn – Hoành Tráng Hơn – Không khí lại Vui Nhộn Hơn và rạng rỡ hồng hào trên từng khuôn mặt của Cha quản xứ và của cả bà con giáo dân nơi đây như là thắp lên một Ánh Sáng hy vọng của Chúa “Hài Đồng”

View original post 158 more words