Mục tiêu chính của Tàu cọng vẫn là Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Biển Đông vẫn là mục tiêu chính của Trung Quốc by Tú Anh – RFI. Đăng ngày 15-12-2017 Sửa đổi ngày 15-12-2017 16:11.
SPRATLEYS310815
Công trình xây dựng trên Đá Châu Viên (Cuarteron Reef) tại vùng Trường Sa đang tranh chấp trên Biển Đông. @epa

Hỡi người Dân Việt khắp nơi
Hãy cùng đứng dậy đáp lời núi sông
Tàu đang xâm lấn Biển Đông
Nhưng bầy nô hán một lòng làm thinh
Toàn dân phản đối Bắc Kinh
Trừ quân nối giáo Ba Đình Trọng Quang
Ngàn năm độc lập huy hoàng
Không nên làm tắt vinh quang giống nòi!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, December 15, 2017 1923 EST
1- Trung Quốc công bố kế hoạch dùng mạng lưới vệ tinh do thám Biển Đông
2- Trung Quốc có thể ứng dụng công nghệ năng lượng biển Đông cho ‘tàu hạt nhân quân sự’