Lệ thuộc Tàu về kinh tế sẽ mất chủ quyền

Kính mời quý bạn xem bài: Bạch thư ngoại giao 2017: Úc phải giảm bớt lệ thuộc kinh tế với Trung Quốc để không đánh mất chủ quyền by Ls Nguyễn Văn Thân (Danlambao) 13.12.2017.
Úc-Tàu-danlambao
Kangaroo trên đĩa thực khách Tàu cọng.

Mới chỉ là nỗi lo kinh tế
Lệ thuộc Tàu thì thế nào rồi
Chủ quyền cũng mất mà thôi
Noi gương nước Úc giữ nòi Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, December 13, 2017 1919 EST