Nam Hàn qua mặt Việt Nam!

Kính mời quý bạn xem bài: Vũ khí châu Á: Hàn Quốc nổi bật là bên bán, Việt Nam là bên mua by Trọng Nghĩa – RFI. Đăng ngày 11-12-2017 Sửa đổi ngày 11-12-2017 16:59.
000_tf4hx
Gian hàng của công ty quốc phòng Hàn Quốc và nhà sản xuất tên lửa LIG Nex1 tại Triển lãm Quốc Phòng Và Vũ Trụ Quốc Tế Seoul ADEX) tại Seongnam, nam Seoul, vào ngày 16/10/2017. Ed JONES / AFP

Trước bảy lăm Nam Hàn Nam Việt
Cũng ngang hàng khó biết ai hơn
Thế mà việt cọng gia ơn
Đẩy lùi đất nước xa hơn Nam Hàn

Người cọng sản chúng đang bán nước
Khiến Việt Nam lui bước về sau
Núi sông biển đảo dâng Tàu
Di dân du khách kéo nhau đi vào

Đồng bào ơi! Ngày nào còn cọng
Lũ Ba Đình Phúc Trọng Ngân Quang
Việt Nam ta sẽ hoàn toàn
Thành ra đất hán nhờ đoàn hán nô

Đứng lên bảo vệ cõi bờ
Chống Tàu cứu lấy cơ đồ Việt Nam!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, December 11, 2017 2215 EST