Philippines tham vấn với Tàu cọng về Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Philippines tham vấn với Trung Quốc về Biển Đông đầu năm tới by VOA. 05/12/2017.
391A5670-CE54-4EB4-9394-F09C731D2285_w1023_r1_s
Vận tải cơ C-130 chở Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana, Tư lệnh Không quân Eduardo Ano và các quan chức khác khác của Philippines đến thăm đảo Thị Tứ đang trong vòng tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông (ảnh tự liệu ngày 21/4/2017)

Phi tìm tham vấn với Tàu
Như người mất của van cầu lưu manh
Tàu đang ỷ
mạnh nên dành
Chín mươi phần biển đường ranh lưỡi bò
Muốn Tàu tôn trọng cõi bờ
Hải quân phải mạnh đợi chờ ra tay
Ta không cướp của chúng bay
Kéo sang xâm lấn cho bây nếm mùi
Cầu phao nhốn nháo rút lui
Ống đồng đã có đứa chui về Tàu
Đồng bào hãy đứng lên mau
Trẻ già đoàn kết cùng nhau chống Tàu
Để cho Đất Việt mai sau
Muôn năm trường cữu vui câu thái hòa.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, December 07, 2017 0330 EST