Ngăn chặn nước ngoài can thiệp chính trị

Kính mời quý bạn xem bài: Úc muốn ngăn chặn nước ngoài can thiệp chính trị by BBC. 5 tháng 12 2017.
_99071456__99059071_9925218f-7fcd-4050-95e5-d3d931c57cc6
Chính phủ Úc đã đề xuất một loạt phương án xử lý thẳng tay đối với việc can thiệp của nước ngoài vào hoạt động chính trị.

Ôi nước Úc này sao mà dại!
Không như cọng sản Đại Việt Nam
Việc gì cũng hỏi cũng han
Đàn anh đại hán cho làm mới phê

Đầu năm Trọng ôm về hiệp ước
Cuối năm Tập nâng bước nhập Tàu
Ba Đình muốn nhập với Tàu
Toàn dân không muốn chống Tàu xâm lăng!

Đồng bào ơi biết chăng đất nước
Đang từng ngày đứng trước nguy cơ
Tàu sang tiêu diệt cơ đồ
Diệt luôn tiếng nói cõi bờ Việt Nam

Nơi mỗi tỉnh quan tham ngự trị
Có phố Tàu tự trị song song
Trai Tàu gái Việt vợ chồng
Năm mười năm nữa tiêu dòng Lạc Long!

Bắc Trung Nam một lòng đứng dậy
Diệt hán nô thanh tẩy chính quyền
Cùng nhau dành lại dân quyền
Giữ yên bờ cõi lưu truyền mai sau.


Thật là xấu hổ khi dân số Úc châu chỉ quá ¼ dân ta mà họ không những giàu có lại còn anh dũng hơn những kẻ tự hào đánh thắng 2 đế quốc sừng sỏ là Pháp và Mỹ, nhưng cam tâm cúi đầu trước kẻ thù truyền kiếp của dân tộc là Tàu!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, December 06, 2017 0000 EST
1- Australia