Cánh cửa mở toang, Trung Quốc thoải mái đưa người và hàng hóa dởm vào Việt Nam

Tàu làm được là nhờ Phú Trọng
Cùng bè lũ việt cọng Ba Đình
Người dân thấp cổ làm thinh
Lại còn buôn bán vô tình như không

Toàn dân phải một lòng đứng dậy
Chống hàng Tàu không lấy chồng Tàu
Còn không chẳng có mai sau
Con người đất nước thành Tàu mất thôi!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, December 01, 2017 2340 EST

www.vietnamexodus.info

Vanky Le(facebook)BÀI VIẾT NẦY Ở TRONG NƯỚC , KHÔNG PHẢI BÀI CỦA TÔI VIẾT Những người đọc được bài nầy ( FACEBOOKER ) nếu THỰC SỰ CHỐNG VIỆT CỘNG BÁN NƯỚC CHO TRUNG CỘNG xin vui lòng  SHARE để PHỔ BIẾN RỘNG RÃI.

436bc-hntw6-9cover

Blogger LÊ VĂN KỲ( Ngày 01 tháng 12 năm 2017 )Hãy quên đề xuất cải cách chữ viết vớ vẩn kia, hãy đừng mắc bẫy khi chú tâm vào cái thông tư đáng ngờ về sổ đỏ nọ, hãy khoan đề cập đến chuyện LS Võ An Đôn bị xoá tên khỏi Đoàn Luật sư Phú Yên… Đây mới là điềm báo thảm hoạ cho tương lai đất nước chúng ta.

View original post 1,769 more words