Du khách hay di dân?

Kính mời quý bạn xem bài: Việt Nam ngày càng ‘hút’ khách Trung Quốc VOA Tiếng Việt. 30/11/2017.
Dân Tàu di cư.png
Dân Tàu di cư dạo phố Hà Nội.

Hơn ba triệu lượt khách du lịch
Gốc đại hán nhắm đích Việt Nam
Tiếng là qua lại viếng thăm
Thực ra ở lại làm ăn lâu dài

Hãy kiểm tra mấy ai trở lại
Ai về Tàu ai ở lại Việt Nam
Người ơi xin chớ có ham
Mấy nhân dân tệ mà làm hán nô!

Đứng lên giữ cơ đồ đất nước
Nước nhà đang đứng trước nguy cơ
Giặc Tàu xâm lấn cõi bờ
Sao người dân lại hững hờ như không?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, November 29, 2017 2349 EST