Đất nước ta còn hay mất?

Kính mời quý bạn xem bài: Đất nước ta còn hay mất? by Ng. Dân (Danlambao) 28/11/2017.
Bản đồ mọi khu vực đảng CSVN đồng ý cho Tàu cộng hiện diện trên khắp lãnh thổ Việt Nam
Bản đồ ghi dấu sự hiện diện của khựa Tàu trên khắp nước Việt Nam.

Đất nước Việt Nam còn hay mất?
Tên nước còn nhưng đất không còn
Sông hồ biển đảo núi non
Đã dâng Tàu khựa thì còn làm sao!

Từ biên giới vùng cao phía Bắc
Rừng đầu nguồn nắm chắc tay Tàu
Dọc miền duyên hải không đâu
Là không có dấu khựa Tầu nhúng tay!

Ngoài Biển Đông chúng xây chúng đắp
Trọng Quang Phúc chỉ chắp tay nhìn
Có thằng nào dám nói lên
Biển Đông này của Việt Nam lâu đời!

Bắc Trung Nam người ơi đứng dậy
Hãy cùng nhau thúc đẩy tự cường
Ngăn bầy hán tặc Bắc phương
Gian tham bành trướng lấn đường xuôi Nam

Đồng bào ơi đứng lên giữ nước
Hãy cùng nhau cất bước lên đường
Quyết tâm gìn giữ biên cương
Muôn năm Đất Việt quê hương trường tồn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, November 28, 2017 1919 EST