Tem Bưu Điện Pháp Biển Đảo Việt Nam

Kính mời quý bạn xem bài: Việt Nam hợp tác với Pháp phát hành tem biển đảo khẳng định chủ quyền lãnh thổ by Thu Hằng – RFI. Phát Thứ Hai, ngày 27 tháng 11 năm 2017.
soiree_logo
Buổi giới thiệu “Rực rỡ biển Việt Nam” (Splendeurs de la mer du Vietnam), ngày 22/11/2017, Paris, Pháp. RFI / Tiếng Việt

Hôm nọ tưởng Pháp làm tự ý
Nào ngờ có góp ý Ba Đình
Lũ này nô thuộc Bắc Kinh
Nên không dám nói đảo mình Hoàng Sa

Miệng bô bô nước ta làm chủ
Lại cúi đầu thúc thủ nằm im
Vô duyên cho những con tem
Biển xanh mây trắng thiếu em Cát Vàng!

Đồng bào ơi chúng đang bán nước
Hãy đứng lên ngăn bước quân thù
Giữ cho đất nước thiên thu
Không còn nhìn thấy mây mù vong nô!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, November 27, 2017 2000 EST
1- Đà Nẵng sắp xây trụ sở huyện Hoàng Sa
2- Những công dân huyện đảo Hoàng Sa.