Tương lai Dân Việt

Kính mời quý bạn xem bài: Không có tương lai by Trần Quốc Việt (Danlambao) 11/23/2017.
LãnhđạoBaĐình-LeNin2-danlambao
Trọng lú và bè lũ Việt cọng tưởng niệm Lenin

Mạnh Trọng Phóng Ngân Quang Phúc
Đứng đơ người như khóc Lenin
Lâm râm khấn nguyện nhiệt tình
Tượng ông chưa đổ còn linh đất này

Dân ta chửi chúng mày mất gốc
Chẳng khi nào mặt mốc chúng mày
Kéo về Phú Thọ vào ngày
Tháng Ba giỗ Tổ đủ đầy mặt bay

Hỡi toàn dân nắm tay đứng dậy
Quyết một lòng lật tẩy hán nô
Góp tay xây lại cơ đồ
Nguyện thề bảo vệ cõi bờ Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, November 26, 2017 1424 EST