Quân đội làm kinh tế

Kính mời quý bạn xem bài: Tướng lĩnh quân đội: Làm kinh tế là ‘gia tăng sức mạnh quốc phòng’ by Khánh An-VOA. 24/11/2017.
221C0DEC-48A8-49DD-826F-D45C2D8096E6_cx1_cy4_cw92_w1023_r1_s
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đang suy nghĩ làm kinh tế thế nào có lợi nhất.

Ngày xưa tay súng tay cày
Ngày nay tay súng còn tay cầm kềm
Toàn dân ở giữa gọng kềm
Công an quân đội dần mềm người dân
Tướng làm giám đốc ngồi trên
Chỉ huy quân lính làm nên công trình
Đâu giờ thao dượt việc binh?
Nên khi gặp địch biến mình thành bia
Tiền lời các tướng ăn chia
Hay nuôi mập cái đảng kia hại người?
Ngàn năm sử sách chê cười
Lính lo kinh tế và lười luyện binh
Để cho lũ giặc Bắc Kinh
Lấn đất biển đảo nước mình thường xuyên
Đứng lên chống lại bá quyền
Thu hồi biển đảo chủ quyền quốc gia
Diệt bầy bán nước phá nhà
Dựng xây đất nước Việt ta phú cường.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, November 26, 2017 0620 EST