Pháp và biển đảo Việt Nam

Kính mời quý bạn xem bài: Pháp phát hành bộ tem biển đảo Việt Nam by Thu Hằng – RFI. Đăng ngày 23-11-2017 Sửa đổi ngày 23-11-2017 15:46.
new_doc_2017-11-23_1
Bộ tem biển đảo Việt Nam do bưu chính Pháp vừa giới thiệu tại Paris ngày 22/11/2017. Ảnh: RFI Tiếng Việt

Gần trăm năm Pháp thay nước Việt
Đã bao lần ký kết với Tàu
Pháp Thanh hòa ước địa đầu
Nam Quan Bản Giốc biển sâu Nam triều

Có vẻ Pháp đang chìu Tàu cọng
Nên bộ tem thiếu bóng Hoàng Sa!
Ai người yêu nước thương nhà
Hãy mau phản đối Pháp là bất công

Nếu Việt Nam bằng lòng như thế
Ấy chính là mắc kế của Tàu
Biết đâu Tây đã nghe Tàu
Ngấm ngầm công nhận quyền Tàu qua tem?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, November 24, 2017 1100 EST