Mối họa Tàu !

Kính mời quý bạn xem bài: Mối đe dọa từ Trung Quốc và vấn đề Biển Đông by Hoài Hương-VOA. 22/11/2017.
A993F478-09A6-461A-856B-6CA5B956D69D_cx37_cy21_cw46_w650_r1
Tập Cân Bình và Nguyễn Phú Trọng

Ai cho rằng Tàu không là họa
Hãy bảo Tàu trao lại Hoàng Sa
Nam Quan Bản Giốc của ta
Núi Đất Tục Lãm Trường Sa làm bằng

Hãy nhìn xem bờ nam Dương Tử
Dân Bách Việt giờ đã thành Tàu
Chỉ còn Lạc Việt từ lâu
Toàn dân đoàn kết chống Tàu thành công

Cùng đứng lên gìn sông giữ đảo
Đồng bào ơi bô lão thanh niên
Một lòng giữ đất Tổ tiên
Muôn năm tồn tại đường biên Việt Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, November 22, 2017 1224 EST