Tuổi trẻ đứng lên!

Kính mời quý bạn xem bài:Du học sinh từ Anh quốc: Tâm thư gửi tới lãnh đạo đảng cộng sản việt nam by Lynn Nguyễn 21/11/2017.

Đứng lên tuổi trẻ Việt Nam
Cứu nguy đất nước đang mang nạn Tàu
Hãy cùng phất ngọn cờ lau
Nắm tay thật chặc cùng nhau diệt thù
Giặc Tàu đang ở trong nhà
Tài nguyên chúng cướp đảo xa chúng bồi
Trọng Quang Ngân Phúc ôi thôi
Tiếp tay cho giặc hại đời dân ta
Ai đi chống Formosa
Không yên với đảng kêu ca ngút trời
Hỡi người tuổi trẻ Việt ơi!
Hiên ngang đứng dậy đáp lời Núi Sông!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, November 21, 2017 1010 EST