Có Biến Lớn Chợ Cái Nước-Huyện Cái Nước- Cà Mau 14/11/2017 Tranh Chấp Đất Chợ Cái Nước

Công an là bạn của dân
Nghiến răng tay bẻ tay dân thế này?
Toàn dân sao chẳng bao vây
Bắt quân gian ác ban ngày hại dân
Thờ ơ thì sẽ có lần
Phiên mình bị hại nhiều phần đau hơn
Đứng lên chống lại ác ôn
Người dân mới được làm ăn yên bình
Đứng lên chống lũ Ba Đình
Tay sai giặc cướp Tập Bình Bắc Kinh.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, November 15, 2017 1919 EST

www.vietnamexodus.info

View original post