Trọng lú bán nước!

Kính mời quý bạn xem bài: <a href="Thoả thuận bán nước trước thềm APEC by Đồ Hiếm (Danlambao)- 9/11/2017.
baquyenbiendong2-Danlambao
Trọng Bình biểu lộ tình cảm xhcn.

Biển Đông không phải của Tàu
Cũng không của đám lau chau Ba Đình
Quyền gì Trọng lú một mình
Đứng ra ký với Bắc Kinh chuyện này
Toàn dân cần phải được hay
Những gì đã bán đã vay của Tàu
Hãy cùng đoàn kết bên nhau
Gái trai gì trẻ chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, November 14, 2017 0700 EST